dilluns, 14 d’agost del 2006

Més feines a l’Ajuntament de Masquefa

7 places per la Brigada

L’Ajuntament de Masquefa convoca 7 llocs de treball per la Brigada

En un article anterior ja dèiem que l’Ajuntament de Masquefa és una de les primeres empreses de Masquefa en nombre de persones que hi treballen i molt sovint convoquen places de treball. Si es repassen els butlletins oficials es pot llegir que molt sovint hi surten resolucions de contractacions per diversos llocs de treball i alguna de les convocatòries per proveir les diverses feines.
Ara l’Ajuntament de Masquefa ha convocat 7 llocs de treball del personal laboral de la plantilla d l’Ajuntament per la brigada d’obres i serveis. Aquestes places són: 1 plaça d’oficial 1ª paleta per concurs oposició lliure, 2 places oficial 2ª de la brigada per concurs oposició de promoció interna, 4 places de peó paleta per concurs oposició lliure.
Aquestes places foren convocades en la Junta de govern del dia 18 de juny del 2006 i han estat publicades en el BOP 190 del 10.08.2006 a les pàgines 52, 53 i 54.
No hi consta el termini de presentació d'instàncies sol·licitant prendre part en les proves selectives. A veure si l’Ajuntament posarà aquesta convocatòria a la seva web i amb més informació.
Per més informació podeu trucar a l’Ajuntament de Masquefa: Telèfons: 93 772 50 30 · 93 772 78 14.

· BOP, Butlletí Oficial de la província de Barcelona

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Tothom sap com funcionen les feines per la brigada.

Anònim ha dit...

Com funcionen...?