divendres, 31 de març del 2006

Escabetxina a les Mèlies de Masquefa

Queixa d'Amics arbres · Arbres amics


Les pobres Mèlies
de Masquefa

Van ser arbres,
ara són troncsAmics arbres · Arbres amics es fa ressò del malestar per la poda tant exagerada de les mèlies del carrer Rogelio Rojo, explica les conseqüències que aquesta mala pràctica comportarà i lamenta que passin coses així i que l’ajuntament no vulgui escoltar.

*

*
Malgrat les nombroses queixes fetes a l'Ajuntament de Masquefa per la seva política amb l'arbrat urbà, de com continuadament maltracta als arbres, que fa unes podes i unes tales exagerades i indiscriminades, malgrat les propostes fetes i l'aportació de documents per a una poda i gestió correcta i respectuosa de l'arbrat. Malgrat tot això, l'ajuntament continua amb la seva política de no escoltar i maltractar els arbres tant com pot.
Un bon exemple d'aquesta irracionalitat son les mèlies que hi ha al carrer Rogelio Rojo, a la vorera de la Llar d'Infants, i que es poden veure en aquestes fotos.
Eren unes mèlies maques amb una bona capçada, que no feien nosa a res ni a enlloc i que quan florien feien un bonic que enamorava. Eren uns arbres que feien goig i ara només son uns troncs. Aquesta poda que hi ha fet l'ajuntament, de la guillotina i l'escabetxina, és una animalada que no du enlloc.
Sembla que aquest criteri arbitrari de l'Ajuntament és d'aquesta manera per que identifica aquesta feina amb el volum de brossa extret. Pensen que com més volum de restes de poda i com més és vegi la feina que han fet que millor i això és un greu error de fatals conseqüències.
Els arbres passen per la guillotina i més tard o mes d'hora hauran de ser substituïts per causa de morts prematures o estructures de capçada dèbils provocades per anteriors ferides de motoserra.
Després, ja els ha passat algunes vegades, es desprenen branques rebrotades i no saben per que ha passat. Els rebrots no tenen ancoratge i per tant tenen més risc de despreniment que les branques veritables. També, en eliminar capçada, l'arbre elimina arrel, ja que compensa el sistema reticular a la quantitat de fulles que poden processar aliment, i per tant, es debilita l'ancoratge a terra. De les ferides que l'arbre no pugui compartimentar, seran atacades per fongs i insectes menjadors de fusta que faran l'arbre buit, i per tant, no sabrem mai si una branca gran o petita serà prou forta.
A més, és perd floració al proper estiu, la mèlia fa una flor blavosa i perfumada bastant atractiva, malgrat ser petita. Es perd la fructificació que engalana l'arbre amb boles naturals de color daurat durant l'hivern. La capçada tenia una forma harmònica i no creixeria perceptiblement més.
Cal dir també, que aquestes actuacions són un malbaratament de diners públics, es pot dir clarament que és una despesa inútil, operaris, tractament de la brossa, etc. ja que no hi ha cap motiu que justifiqui aquesta obra.
A més de les queixes que ja fa temps es presenten a l'ajuntament, quan van començar a escapçar aquestes mèlies, diverses persones és van exclamar i és va posar un cartell a prop de l'ajuntament demanant clemència pels arbres, el cartell el van fer retirar ben aviat i com sempre ni una mica de cas .
Tot plegat, molt trist i lamentable, diuen a Amics arbres · Arbres amics.

*
*
· Més Informacions:

dimarts, 28 de març del 2006

L’abandonament de Can Valls

Preocupació de l'Associació de Propietaris

La urbanització de Can Valls, abandonats de la
ma de l’AjuntamentEl motiu d’aquest escrit està relacionat amb el comportament dels actuals responsables de l'Ajuntament de Masquefa (encara que per les dades que tinc, en el passat no eren molt millors), i ja que publiqueu articles que poden ajudar i informar a la gent de Masquefa, us donaré la informació que jo tinc per veure una faceta del poble que només alguns vivim:


Als responsables de l'Ajuntament de Masquefa no els preocupa en absolut la seguretat de les persones que componen aquesta població, encara que fins hi tot perdin la vida per la seva falta de preocupació.
Fa més de 3 anys que s'ha sol·licitat, per diverses instàncies, un mirall convex per a col·locar-lo a l'entrada de Can Valls Nord, ja que està situada en un revolt pronunciat amb canvi de rasant molt pronunciat, i si pugen del Maset una mica ràpid l'accident està garantit, ja que el que entra a Can Valls no pot veure’ls.
Que passarà quan hi hagi un accident i mori algú. Qui serà responsable?
Hem denunciat per instància en multitud d'ocasions que hi ha diversos constructors que no compleixen la reglamentació de seguretat i deixen multitud d'elements al mig de la calçada.
La contestació del Policia local l'última vegada que el cridarem fou molt significativa “ bé…., aquest fa el que vol i qualsevol li diu res….”. L'Ajuntament és responsable dels danys que sofreixin les persones per objectes o desperfectes que existeixin en la via pública.

Les lleis no s'han fet per a ells, encara que les hi exposis i expliquis, t'obvien, i segueixen al seu propi interès, bé seria més correcte dir que si la llei beneficia els seus interessos, llavors si les compleixen.
Estem immersos en la polèmica qüestió d'urbanització o millor dit, acabar d'urbanitzar la zona de Can Valls, doncs bé, aquesta Associació ha enviat a l'Ajuntament de Masquefa per mitjà d'instàncies; sentencies del Tribunal Suprem, estudi exhaustiu d'un arquitecte de Figueres i fins hi tot la resolució d'un ple de l'Ajuntament de Figueres a un recurs, on es treu la següent conclusió: En zones urbanes consolidades no procedeix urbanitzar com si fos nou (quotes urbanístiques) sinó per mitjà del cobrament de contribucions especials, que a banda de ser el que obliga la llei per a aquestes zones en concret, té diversos avantatges: L'Ajuntament ha de col·laborar com a mínim en un 10 % del cost de l'obra i obliga que hi hagi una comissió de seguiment perquè es faci correctament.
En base a la informació que hem recopilat podem establir les següents conclusions:
a.- Si es fa una obra que deixa la zona semblant a com estava (és a dir no genera un augment de valor de la zona, per tenir més serveis que abans), no procedeix pagar.
b.- Si l'obra afegeix serveis com a Clavegueram, primera pavimentació de la calçada, o altres, correspon pagar contribucions especials.
c.- Igual a l'anterior però en zones on els propietaris/promotors no han realitzat les cessions obligatòries per a carrers i zones verds, no disposen de serveis bàsics (aigua, llum, etc), correspon quotes urbanístiques per considerar-se com a nova.
Actualment després de no haver rebut la més mínima explicació que es basi en sentències o legislació, hem posat aquest tema i molts altres en mans del Síndic de Greuges.

Els responsables de l'Ajuntament de Masquefa no dubten a beneficiar a tots aquells que els són afins i perjudicar, ignorar o difamar als que els exposen les lleis perquè les compleixin.
S'ha permès que promotors particulars realitzin obres públiques que només l'Ajuntament pot escometre, però el realment curiós és que s'ha fet sense projecte aprovat, sense llicència, sense licitació, a l'Agost, ……. i sense parar-la quan es realitzà l'oportuna queixa. Damunt, un regidor passà una circular en nom de l'Ajuntament indicant la quantitat que cada propietari havia de pagar directament al constructor .
Hem rebut diverses queixes dels parcel·listes, indicant que quan parlen amb algun responsable de l'Ajuntament, preguntant-li quan s'acabarà d'urbanitzar la zona, els indiquen que el problema és l'Asociació de Propietaris que no deixem que es continuí, la qual cosa no és certa: volem que es faci com marca la llei i garantint una obra de qualitat, i no el que normalment s'està realitzant.

Si fa falta es falsegen documents i es lliuren certificats falsos, si amb això s'obté algun benefici econòmic o polític.
Escrits lliurats per mitjà d'instància per aquesta associació, foren manipulats extraient zones de text i unint-les, per a posteriorment ser enviats a un organisme públic, donant a entendre que dèiem una cosa, quan en realitat havíem dit el contrari.
En el mateix ordre de coses i per l'afany recaptador, l'Ajuntament de Masquefa està lliurant certificats de qualificació urbanística, on indica que les parcel·les tenen la consideració de solar (és a dir, té tot el que la llei exigeix perquè es pugui començar a realitzar l’habitatge), això ho fan per a poder cobrar els corresponents impostos, i a continuació et diu que la zona és una Unitat d'Actuació Urbanística reparcel·lada, que no disposa de cap servei i per això per acabar d'urbanitzar la zona aplicaran Quotes d'Urbanització, la pitjor opció i més cara per als propietaris.

No té la més mínima transparència i és més quan consideren a algú com a contrari, encara que aquest només vetllí pel bé dels seus conciutadans, ni es dignen a contestar les instàncies, cosa que d'altra banda és obligatori i més si afecta a la seguretat de les persones.
Hem realitzat instàncies de tota mena, de seguretat per als vianants, zones perilloses, incompliment reglamentació obres, sol·licitant taulers d'anuncis, sol·licitant subvencions, requeriments d'informació, sobre obres il·legals, etc., en resum; de tot el que hem sol·licitat no se'ns ha concedit res, i de les 30/35 instàncies que hem enviat (es pot dir que calia contestar a totes) ens han contestat unes 5, i millor no comentar el que han exposat.

Si algú té algun dubte que allò que s'ha exposat no és cert o està exagerat, indiqueu-m'ho, el dossier que tinc ja supera els 500 folis.
Només d'haver informat en algun aspecte, a algú que ho desconeixia, em dono per satisfet, encara que al final i com em van indicar un dia en una reunió a l'ajuntament: “l'ajuntament és sobirà i si decideix que cal fer-ho així, s'ha de fer així…”.
Marcos Sánchez Martín
President de l'Associació de Propietaris Santa Magdalena de Can Valls

dissabte, 25 de març del 2006

Impossible utilitzar l’aigua per a beure

Correu d’un lector

Ni per a dutxar-se

He tingut coneixement de vosaltres a través del meu fill, que em comentà la notícia de l'aigua amb THM que apareixia publicada al Diari de Masquefa. Per cert, ell va haver d'anar a urgències per una reacció al·lèrgica a la pell que li afectà tot el cos, després d'haver-se dutxat. Més tard vam comprovar que li apareixia si es dutxava en els moments que més pudor feia l’aigua. Des de que es dutxa amb aigua emmagatzemada en dipòsit no té al·lèrgies, ja que sembla que la proporció de THM o alguna altra substància disminueix (no estem parlant de clor, ja que aquesta olor la coneixem).
A la zona on estem és impossible utilitzar l’aigua per a beure o cuinar. Quan surt calenta i forma vapor fa olor, literalment, a dissolvent pur.
Segons el meu parer, no ha de ser bona ni per a dutxar-se.
Un lector

dijous, 23 de març del 2006

Presentació d’EUiA de Masquefa

El 25 de març a 2/4 de 12 del migdia

Esquerra Unida i Alternativa presenta
la seva nova assemblea de Masquefa


El proper dissabte 25 de març del 2006 a 2/4 de 12 del migdia, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa es farà l’acte de presentació de l’Assemblea d'Esquerra Unida i Alternativa de Masquefa.
La presentació de l’acte anirà a càrrec de Jordi Garcia Duran, coordinador de l’Assemblea d’EUiA de Masquefa i de Jordi Miralles, coordinador de d’EUiA i Diputat al Parlament de Catalunya.
Benvinguda sigui l’Assemblea d’EUiA de Masquefa, esperem que això sigui en benefici d’un millor i més divers debat i polític i enriqueixi l’acció ciutadana a la nostra vila.

dimecres, 22 de març del 2006

Aneu amb compte amb l’aigua

Un tema delicat

L’aigua és, ha estat i serà font de conflictes

Avui dia 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua. L’aigua és un bé de primera necessitat i és un recurs escàs i de difícil accés en molts llocs. És un dia per parlar-ne, per pensar-hi i per reflexionar sobre l'aigua. Els estudiosos i els centres especia- litzats ja fa anys que adverte- ixen que l’aigua serà en aquest segle 21 una de les greus i principals fonts de conflictes a tots els nivells, a nivell mundial a nivell interterritorial i a nivell local.

L’Aigua, qüestió polèmica a Masquefa
L’Ajuntament no celebra ni fa esment d’aquesta diada de l’aigua, almenys no en tenim informació, deu ser per no generar conflictes. Que l’aigua pot generar conflictes a Masquefa, els lectors de Diari de Masquefa ho han pogut constatar molt clarament. En l’article Vigileu amb l’aigua de l’aixeta que vam publicar el 24 de febrer del 2006, on s’alertava que a l’aigua hi podria haver un excés de trihalometans, ja que aquests nivells s’havien superat més d’una vegada, l’Ajuntament de Masquefa va reaccionar atacant i insultant a Diari de Masquefa. L’Ajuntament ens ha acusat reiteradament de dir mentides, de donar una informació falsa, de ser irresponsables, que hem creat alarma social, ... i de moltes altres coses que més aviat fan riure. Els que hagin pogut llegir o sentir les seves declaracions hauran pogut constatar que s’han contradit i embolicat de mala manera.

Malgrat el que digui l’Ajuntament de Masquefa, el Diari de Masquefa es ratifica en la veracitat de tota aquesta informació donada, aclarim que si alguna vegada l’aigua de Masquefa no és massa clara que la culpa no és nostra i lamentem, o no, que la irada reacció de l’Ajuntament hagi fet disminuir la confiança que algú pogués tenir en les institucions, però la confiança és guanya dia a dia fent les coses ben fetes. No tenim cap intenció d’alimentar polèmiques eixorques, ja s’ho faran. Però volem deixar clar que no ens espanten ni ens cosiran la boca.

Però dels conflictes algunes vegades en surten algunes coses bones o mig bones. L’Ajuntament ha penjat a la seva web una nota on diu que:
Es pot beure l'aigua de l'aixeta a Masquefa i no perjudica la salut. L’Ajuntament de Masquefa disposa de les analítiques que així ho certifiquen i aquestes estan a la disposició de tots aquells vilatans que vulguin més informació. .. Els vilatans de Masquefa tenen la garantia de que, en cas que s’excedeixin els límits de THM (150 m g/l) i Salut Pública entengui que hi ha un risc per la salut, l’Ajuntament de Masquefa els hi comunicarà.

Diuen que es comunicarà en cas que s’excedeixin els límits de THM (150 m g/l) i s’entengui que hi ha risc. Però cal recordar que a partir del gener del 2006 el valor màxim són de 100 micrograms per litre. O a l’Ajuntament no s’han llegit les normatives o no ens volen avisar gaire o les dues coses.

El que no ha fet l’Ajuntament i creiem que hauria de fer és penjar aquestes analítiques a la web de l’Ajuntament i el que tampoc ha fet és repartir tota aquesta informació per totes les cases del municipi, la web municipal només la consulta un nombre escàs de vilatans. I la llei és molt clara en la informació que cal donar als ciutadans sobre l’aigua “la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada”, i el que fa l’Ajuntament amb això és donar una informació limitada, parcial i subjecta a la seva voluntat.

El que podem fer els ciutadans i cal fer, és demanar aquesta informació. No s’hi poden negar, estan obligats a donar-les.
Aquests són alguns dels llocs on es poden demanar les analítiques:
· Aigües Ter Llobregat. Ctra. Martorell/Olesa, km. 4.6. 08630 Abrera.· registre@atll.es
· Agència Catalana de l'Aigua. Provença, 204-208. 08036 Barcelona.· aca@gencat.net
· Ajuntament de Masquefa. Major, 93. 08783 Masquefa.· masquefa@diba.es
· Anaigua. Escoles, 25. 08783 Masquefa.· sorea.mqf@agbar.net
El nostre agraïment a les nombroses persones que ens han enviat correus i deixat missatges donant-nos suport i animant-nos a seguir endavant.
I tornem a agrair l’Ajuntament la propaganda que ens han fet. Quan vam posar aquesta noticia, del 24 al 28 de febrer havien entrat a la nostra web unes 30 persones, entre el dia que l’Ajuntament va avisar de les nostres suposades “mentides” i l’endemà, en dos dies van visitar la web del Diari de Masquefa més de 300 persones i en una setmana vam sortir en una bona colla de mitjans d’informació, per nosaltres un rècord.
... i sobretot, aneu amb compte amb l’aigua
· Dia Mundial de l'Aigua
· Vigileu amb l’aigua de l’aixeta
· L’Ajuntament de Masquefa s’ha enfadat

dilluns, 20 de març del 2006

Ànsies recaptatòries de l’Ajuntament

Correu d’un lector

Lucrar-se a costa de les entitats no lucratives

La situació econòmica de les entitats del poble obliga moltes vegades a haver de fer activitats extraordinàries per poder mantenir les activitats que normalment porten a terme.
Aquest és el cas de dues entitats del poble de Masquefa: el Club Patí Masquefa i L’Alzinar. Es tracta de dues entitats diferents, però amb un objectiu comú: poder fer front a les despeses que els suposa el dia a dia de cada entitat, gràcies al treball de gent que voluntàriament dedica part del seu temps lliure a fomentar l’esport, la cultura i les activitats recreatives.
És per això que les dues entitats s’han posat d’acord per organitzar la festa de Cap d’Any a una sala de l’Ajuntament de Masquefa, l’única del poble que pot acollir l’aforament previst per aquesta festa; tal com en anys passats va fer la colla de diables de Masquefa.
Les ànsies recaptatòries de l’Ajuntament han vist la possibilitat de treure diners ràpids a costa del treball dels voluntaris. Exigint d’entrada 1.200 euros, que després d’un intens enfrontament verbal amb la regidora de Cultura, van rebaixar-se fins a 900. La regidora va arribar a dir que “L’ajuntament no té cap obligació de fer una festa de cap d’any”, preferint que la gent jove marxi fora del poble, en un dia en què la probabilitat d’accidents de trànsit és molt alta. Cal recordar que les ordenances fiscals de l’Ajuntament preveuen 150 euros per deixar la sala a una empresa, que té com a finalitat guanyar diners. I a sobre de cobrar aquesta barbaritat exigeixen que consti que hi col·labora l’Ajuntament a la publicitat de l’acte. Quina barra!.
No seria més lògic plantejar-ho d’una altra manera? Si a les entitats que donen un servei al poble els falten diners per poder tirar endavant, deu ser perquè l’Ajuntament no els ajuda prou. Però si a sobre de no rebre prou ajuts, estan disposades a treballar els dies de festa per aconseguir recursos per continuar fent la seva tasca. És vergonyós que a sobre de no ajudar-les prou, vulguin treure’n benefici molt més per sobre del que cobrarien a una empresa privada. Això és política social i la resta són històries!.
Un masquefí descontent
[Carta publicada també a La Fura el 27.01.2006]

dilluns, 13 de març del 2006

Els vins de Can Bonastre al Japó

A la Fira Foodex de Tòquio

Els productes masquefins no paren
de promocionar-se a l’exterior


Del 14 al 17 de març, els vins i caves de les bodegues Can Bonastre SL estaran a la Fira Foodex de Tòquio en l’estand de Catalunya organitzat per l’empresa pública Prodeca, adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Foodex és el Saló Internacional d’Alimentació i Begudes més important de Japó, amb notable influència en tota l’àrea asiàtica més propera, i un dels punts d’entrada en aquella zona per als productes alimentaris i les begudes. Val a destacar que la majoria de visitants són professionals, caps de compres de grans superfícies, importadors, xefs de restaurants i sommeliers.
La progressiva occidentalització dels hàbits i costums dels japonesos, que cada vegada tenen més interès per una alimentació saludable i de prestigi, fa que els productes de la dieta mediterrània resultin especialment atractius. Els productes catalans, emmarcats dintre de la dieta mediterrània, i la projecció de Catalunya com a país especialment atractiu per als japonesos, són aspectes positius per a l’establiment i consolidació de contactes comercials.
· Nota de premsa del DARP

divendres, 3 de març del 2006

La claveguera de Can Valls

Correu d’un lector
Escrit presentat al Registre de l'Ajuntament de Masquefa
el 27 de febrer de 2006, amb núm. de registre 1475/08 x
Denuncia pública

Denuncio al departament d'Urbanisme de Masquefa per incompetent i ignorant total a les necessitats del poble de Masquefa.
Quan el conseller de Convergència i Unió inaugurà la purificadora de Masquefa, es va comprometre a realitzar el tram de desguàs que va des de Can Valls a la purificadora. Llavors el regidor d’urbanisme i el seu grup li van llançar bosses d'escombraries a la porta de l'Ajuntament de Masquefa.
Avui, dos anys i mig més tard, el consell d'urbanisme no ha realitzat res en absolut, sinó que algunes clavegueres desemboquen al costat d'una font pública on hi ha nens jugant i poden agafar tot tipus de malalties. Això passa a Masquefa, no a Marroc ni a Bangla Desh que es consideren del tercer món.
Ara que aquest grup polític té la cartera tant a Masquefa com a la Generalitat diuen que aquest tram han de pagar-lo els veïns de Can Valls. Jo dic que caldria tirar-los a aquests senyors, que una vegada que han agafat la butaca, que és l'únic que sap desenvolupar, asseure's a la butaca i fer-se la foto, de les altres coses no té ni idea.
Sra. Alcaldessa, em contestarà dient que almenys traurà aquest focus d'infecció de tot tipus de gèrmens, i almenys el departament d'urbanisme realitzi alguna cosa beneficiosa pel poble de Masquefa.
Juan José García Mora
Moraben
[Text traduït de l’original en castellà]

dimecres, 1 de març del 2006

L’Ajuntament de Masquefa s’ha enfadat

Per la noticia 'Vigileu amb l’aigua de l’aixeta'

L’Ajuntament de Masquefa està enfadat
amb Diari de Masquefa per reproduir
una informació del Parlament de Catalunya

Avui, dimecres dia 1 de març del 2006, l'Ajuntament de Masquefa ha penjat aquesta nota a la seva web:
"EL DIARI DE MASQUEFA. L'Ajuntament de Masquefa, com a ajuntament progressista havia introduït a la seva web un enllaç al Diari de Masquefa, pensant que la informació i la crítica són sempre constructives. Vist, que des de que persones anònimes, que escriuen en aquest diari, han caigut en una greu irresponsabilitat, creant alarma social infundada, i en el joc polític dient mentides, en concret sobre el tema de la qualitat de l'aigua a Masquefa. L'Ajuntament de Masquefa ha pres l'acord de retirar aquest enllaç de la seva web”
I Diari de Masquefa ha rebut aquesta mateixa nota acabada i signada Així: "Atentament, M. Teresa Estruch i Mestres. Alcaldessa. Ajuntament de Masquefa”

Aquesta irresponsabilitat a que és refereix l’alcaldessa és l’article Vigileu amb l’aigua de l’aixeta que es va posar el 24 de febrer i acompanyada de totes les fonts informatives.
I aquest article és la reproducció d’una informació del Parlament de Catalunya sobre els nivells de trihalometans de l’aigua subministrada des de la planta d’Abrera, que prové exclusivament de la conca del Llobregat. Informació acompanyada amb una explicació de que són els trihalometans, explicació treta de Hispagua de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente i de l’Avui i d’un comentari dient que tot això no ens ho ha fet saber ni ens ho explica l’Ajuntament de Masquefa ni el servei subministrador d’aigua a càrrec d’Anaigua. No sabem si també han acusat aquestes tres institucions d’on s’ha tret la informació de caure en una greu irresponsabilitat, creant alarma social infundada i en el joc polític dient mentides. No ho sabem.

A la reacció de l’ajuntament i de la seva alcaldessa no li calen gaires comentaris, la seva reacció és prou sorprenent, explicita i lamentable. En comptes d’aclarir i explicar bé l’estat de l’aigua a Masquefa el que han fet és allò tant antic de culpar al missatger, en aquest cas no l’han matat físicament, només faltaria, però intenten matar-lo virtualment eliminant-lo de la seva web.


I algunes coses de les que diuen en aquesta nota no les hem acabat d’entendre, “ ... han caigut ... en el joc polític dient mentides”, vol dir això que el joc polític són les mentides, que només poden caure en el joc polític els que manen i els que estan en un partit polític, que la informació del Parlament de Catalunya és mentida.

Alguns ja ens havien advertit que la transparència informativa, la llibertat d'informació i d’expressió i la participació ciutadana en aquest ajuntament eren una fal·làcia i que només funcionava quan es reflexava la postura dels que manen, qui no passa per aquí és anatemitzat.
El proper pas podria ser que posin un censor.
De totes maneres, gràcies per la propaganda que ens esteu fent a Diari de Masquefa.

Ens dol tenir un Ajuntament amb uns polítics d’aquesta mena, però també està bé que cadascú es mostri tal com és o tal com la política l’ha convertit. Diuen que passa sovint, que de servidors de la ciutadania passen a ser intocables tirans elegits.
I aquesta mena de coses ajuden a tots els ciutadans a escollir amb més coneixement en les properes eleccions municipals.


Però l’Ajuntament encara no ha explicat que passa amb l’aigua ...