dimecres, 22 de març de 2006

Aneu amb compte amb l’aigua

Un tema delicat

L’aigua és, ha estat i serà font de conflictes

Avui dia 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua. L’aigua és un bé de primera necessitat i és un recurs escàs i de difícil accés en molts llocs. És un dia per parlar-ne, per pensar-hi i per reflexionar sobre l'aigua. Els estudiosos i els centres especia- litzats ja fa anys que adverte- ixen que l’aigua serà en aquest segle 21 una de les greus i principals fonts de conflictes a tots els nivells, a nivell mundial a nivell interterritorial i a nivell local.

L’Aigua, qüestió polèmica a Masquefa
L’Ajuntament no celebra ni fa esment d’aquesta diada de l’aigua, almenys no en tenim informació, deu ser per no generar conflictes. Que l’aigua pot generar conflictes a Masquefa, els lectors de Diari de Masquefa ho han pogut constatar molt clarament. En l’article Vigileu amb l’aigua de l’aixeta que vam publicar el 24 de febrer del 2006, on s’alertava que a l’aigua hi podria haver un excés de trihalometans, ja que aquests nivells s’havien superat més d’una vegada, l’Ajuntament de Masquefa va reaccionar atacant i insultant a Diari de Masquefa. L’Ajuntament ens ha acusat reiteradament de dir mentides, de donar una informació falsa, de ser irresponsables, que hem creat alarma social, ... i de moltes altres coses que més aviat fan riure. Els que hagin pogut llegir o sentir les seves declaracions hauran pogut constatar que s’han contradit i embolicat de mala manera.

Malgrat el que digui l’Ajuntament de Masquefa, el Diari de Masquefa es ratifica en la veracitat de tota aquesta informació donada, aclarim que si alguna vegada l’aigua de Masquefa no és massa clara que la culpa no és nostra i lamentem, o no, que la irada reacció de l’Ajuntament hagi fet disminuir la confiança que algú pogués tenir en les institucions, però la confiança és guanya dia a dia fent les coses ben fetes. No tenim cap intenció d’alimentar polèmiques eixorques, ja s’ho faran. Però volem deixar clar que no ens espanten ni ens cosiran la boca.

Però dels conflictes algunes vegades en surten algunes coses bones o mig bones. L’Ajuntament ha penjat a la seva web una nota on diu que:
Es pot beure l'aigua de l'aixeta a Masquefa i no perjudica la salut. L’Ajuntament de Masquefa disposa de les analítiques que així ho certifiquen i aquestes estan a la disposició de tots aquells vilatans que vulguin més informació. .. Els vilatans de Masquefa tenen la garantia de que, en cas que s’excedeixin els límits de THM (150 m g/l) i Salut Pública entengui que hi ha un risc per la salut, l’Ajuntament de Masquefa els hi comunicarà.

Diuen que es comunicarà en cas que s’excedeixin els límits de THM (150 m g/l) i s’entengui que hi ha risc. Però cal recordar que a partir del gener del 2006 el valor màxim són de 100 micrograms per litre. O a l’Ajuntament no s’han llegit les normatives o no ens volen avisar gaire o les dues coses.

El que no ha fet l’Ajuntament i creiem que hauria de fer és penjar aquestes analítiques a la web de l’Ajuntament i el que tampoc ha fet és repartir tota aquesta informació per totes les cases del municipi, la web municipal només la consulta un nombre escàs de vilatans. I la llei és molt clara en la informació que cal donar als ciutadans sobre l’aigua “la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada”, i el que fa l’Ajuntament amb això és donar una informació limitada, parcial i subjecta a la seva voluntat.

El que podem fer els ciutadans i cal fer, és demanar aquesta informació. No s’hi poden negar, estan obligats a donar-les.
Aquests són alguns dels llocs on es poden demanar les analítiques:
· Aigües Ter Llobregat. Ctra. Martorell/Olesa, km. 4.6. 08630 Abrera.· registre@atll.es
· Agència Catalana de l'Aigua. Provença, 204-208. 08036 Barcelona.· aca@gencat.net
· Ajuntament de Masquefa. Major, 93. 08783 Masquefa.· masquefa@diba.es
· Anaigua. Escoles, 25. 08783 Masquefa.· sorea.mqf@agbar.net
El nostre agraïment a les nombroses persones que ens han enviat correus i deixat missatges donant-nos suport i animant-nos a seguir endavant.
I tornem a agrair l’Ajuntament la propaganda que ens han fet. Quan vam posar aquesta noticia, del 24 al 28 de febrer havien entrat a la nostra web unes 30 persones, entre el dia que l’Ajuntament va avisar de les nostres suposades “mentides” i l’endemà, en dos dies van visitar la web del Diari de Masquefa més de 300 persones i en una setmana vam sortir en una bona colla de mitjans d’informació, per nosaltres un rècord.
... i sobretot, aneu amb compte amb l’aigua
· Dia Mundial de l'Aigua
· Vigileu amb l’aigua de l’aixeta
· L’Ajuntament de Masquefa s’ha enfadat