dilluns, 3 d’agost del 2009

Orange torna 11.000 euros a un masquefí

Després de la reclamació de FACUA, Orange torna a un usuari gairebé 11.000 euros que li va cobrar per connexions a
Internet des d'Andorra

L'associació va esgrimir que l'afectat no havia estat informat per la companyia sobre les elevades tarifes que aplica en 'accés itinerant'.

Després de la reclamació de FACUA-Consumidors en Acció, l'operador de telecomunicacions Orange ha retornat a un usuari gairebé 11.000 euros que li va cobrar per connexions a Internet efectuades des d'Andorra.
L'associació va esgrimir en la seva reclamació que l'afectat, que tenia contractada una tarifa plana d'accés a Internet mòbil, no havia estat informat per la companyia sobre les elevades tarifes de dades que aplica en itinerància o desplaçament. L'usuari no va rebre informació d'Orange, ni contractual ni verbal, que aclarís que la tarifa plana només s'aplica dins d'Espanya ni quines són les tarifes a l'estranger.
El passat gener, Àngel AV, resident a Masquefa, va rebre una factura d'Orange que incloïa 10.983,94 euros en concepte de "consum en servei de dades / Internet" pels poc més de 7 Gigues que havien suposat les seves connexions durant un viatge a Andorra.

Va pagar per rebre un cotxe
FACUA ha resolt diverses reclamacions relacionades amb les desproporcionades quantitats que cobren les companyies de mòbil per les connexions a Internet a itinerància i la manca d'informació als usuaris sobre les mateixes.
L’especialment peculiar d’això és que l'afectat va pagar l'enorme quantitat facturada, ja que havia guanyat un cotxe en un sorteig d'Orange i la condició per a que li lliuressin era estar al corrent dels seus rebuts.
Davant la negativa de la companyia a cancel·lar el deute i el temor a perdre el premi, l'usuari va abonar la totalitat de la factura i es va associar a FACUA perquè actués en defensa dels seus drets. L'actuació de l'associació va provocar que Orange reduís en gairebé un 99% la quantitat facturada.

Orange va vulnerar la legislació sobre consum i telecomunicacions
FACUA adverteix que en no incloure informació sobre les tarifes de itinerància en el seu contracte ni haver remès a l'usuari dades sobre aquestes, l'operador vulnera el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre).
Aquesta norma estableix en l'apartat 2.b que "en tota informació al consumidor sobre el preu dels béns o serveis, inclosa la publicitat, s'informarà del preu final complet, desglossant, en el seu cas, l'import dels increments o descomptes que siguin d'aplicació, de les despeses que es repercuteixin al consumidor i usuari i de les despeses addicionals per serveis accessoris".
La companyia també va incomplir l'article 105 del Reial decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.
En el seu apartat 2.e es disposa que els contractes "precisaran", com a mínim, "els preus i altres condicions econòmiques dels serveis" i que "aquesta informació comprendrà les dades relatives als preus i tarifes que s'apliquen".
Després de la intervenció de FACUA, Orange va contestar que la reclamació "ha estat resolta en tots els seus extrems" i que "la devolució per import de 10.831,04 euros ha estat realitzada per transferència bancària". L'operador va reduir l'import de les connexions a Internet a roaming a 152,90 euros, reintegrant a Àngel gairebé el 99% de la quantitat facturada inicialment.

· Noticia publicada a FACUA.org el 03.08.2009