dijous, 8 de juny del 2006

Masquefa sense policia local

Es podria integrar als Mossos

A Masquefa podria desaparèixer la policia local

Es podria convertir en la primera
policia absorbida pels mossos

La Alcaldessa i Interior estudien
integrar el cos de policia local als mossos


Segons es desprèn de l'esborrany de l'Avantprojecte de Llei del Sistema de Policia de Catalunya, el Departament d'Interior ha ofert als municipis que transfereixin els seus efectius policials i mitjans tècnics al Cos de Mossos d'Esquadra. La transferència comporta automàticament, en relació amb el municipi afectat, l'atribució a la Generalitat de l'exercici de les competències i de les responsabilitats en matèria de policia que ostenten els municipis.
La mesura es dirigeix a municipis amb plantilles "deficitàries", es a dir "Masquefa", i en especial en territoris on la operativa policial milloraria a partir de la concentració dels efectius locals en una unitat bàsica d'abast supramunicipal. D'aquesta forma es garanteix la constitucionalitat de la iniciativa, ja que el servei passa de dependre de l'ajuntament a ésser autonòmic. El TC s'ha pronunciat en nombroses ocasions al respecte de la mancomunació de serveis de policia local, declarant-la inconstitucional.
Es preveu que només es puguin transferir aquells agents que hagin superat un procediment selectiu i de capacitació equivalent als que superen els integrants de CME. En general seria d'aplicació a qualsevol agent, excepte per personal interí i que no hagi passat el curs de formació bàsica si el seu nomenament ha estat posterior a 1991. Els que no compleixin requisits continuarien essent funcionaris municipals en el lloc de treball que es determini per l'Ajuntament.
Condicions professionals
Els agents transferits mantindrien els graus i nivells professionals (segons noves denominacions). En aquells casos en que la retribució fos més gran que a la categoria respectiva del Cos de Policia de la Generalitat, el conveni d'integració pot preveure respectar la diferència mitjançant un complement personal transitori i absorbible. Durant 10 anys i de forma decreixent, els ajuntaments afectats contribuirien al finançament del servei. D'acord amb l'esborrany, els municipis que optin per la transferència del cos de policia local no en podran tornar a crear fins passats 20 anys.
S.E.

1 comentari:

Anònim ha dit...

No sé si això és bo ho dolent per Masquefa.
Si ens atenim a la ineficàcia de la majoria de regidors que han manat o manen a la policia, segurament que hi sortiríem guanyant.
Però això quants diners costarà?
I sortiran de l’Ajuntament o de la Generalitat?