dissabte, 24 de setembre del 2005

Encara més pudor a Masquefa

S’allarga la vida a l’abocador de Can Mata

L'Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha requalificat mil hectàrees del municipi, al costat de l’abocador, per construir el quart Ecoparc de Barcelona.

Els Ecoparcs són plantes de triatge i tractament de residus, on es transforma la matèria orgànica en compost i biogàs, es recupera tot el que es pot de les diferents fraccions de residus que s’hi porta i el que en resta s’incinera o s’aboca a l’abocador. Plantejats inicialment com unes bones instal·lacions 3R per reciclar, recuperar i reduir els residus, en aquest país no acaben de funcionar tant bé com alguns preveien i reben tota mena de critiques, socials, tècniques, ambientals, etc, i de fer-se servir com elements de maqui- llatge per perpetuar l'existència d’aboca- dors, incineradors, etc.
A l’abocador, segons l’empresa, cada dia s’hi aboquen 2.500 tones de residus provinents de varies comarques. Amb la clausura de l’abocador del Garraf, bona part dels residus que s’hi porten aniran a parar a l’abocador i a l’Ecoparc de Can Mata.
Com molt clarament ha dit l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el seu alcalde, això allargarà la vida de l’abocador i comportarà una font d'ingressos força importants.
Si amb l’ampliació de l’abocador s’esperava duplicar la seva vida i els seus ingressos, amb l’Ecoparc segura- ment que les dues coses es podran triplicar.
Hi ha qui calcula que l’Ajuntament dels Hostalets, en els últims 30 anys, ha ingressat de l’abocador uns 5.000.000.000 de pessetes (30.050.605 €) i que amb l’ampliació de l’abocador i l’Ecoparc pot ingressar de 60.101.210 € a 90.151.815 € (10.000.000.000 a 15.000.000.000 pessetes) més. Tot això sense comptar les nombroses obres, ajudes, inversions i subvencions que han realitzat d’altres ens als Hostalets de Pierola en compensació de tenir l’abocador en el seu terme municipal.

El que molta gent no entén és com pot ser que els Hostalets rebi tants diners i a Masquefa, que la gent en pateix les conseqüències, els perills, moltes molèsties i n’aguanta una fètida pudor, no n’arribi ni un euro en concepte d’indemnització i ningú hi digui res.

Joan P. S.

·Nota de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola