dijous, 4 de desembre del 2008

La variant de Sant Llorenç a informació pública

El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat sotmet a informació
pública la variant de la carretera
de Sant Llorenç d’Hortons


El Diari Oficial de la Generalitat d'ahir divendres 3 de desembre del 2008 publica l’anunci pel qual el DPTOP sotmet a informació pública l’estudi informatiu i el d’impacte ambiental de la variant de la BV-2249 al seu pas per Sant Llorenç d’Hortons. La variant tindrà una longitud de 3,4 quilòmetres i suposarà una inversió estimada en 12 MEUR. Aquesta via permetrà evitar el pas de vehicles per l’actual travessera i, així, millorar tant la fluïdesa i la seguretat del trànsit com la mobilitat local. El lloc de consulta és: Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. Carrer d'Aragó, 244-246. Barcelona.

Millora de la mobilitat
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat la construcció d’una variant que permeti evitar el pas per l’actual travessera de Sant Llorenç d’Hortons de la BV-2249. Aquesta actuació té com a principals objectius millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit, així com la mobilitat local, en un àmbit on s’ubiquen diversos sectors industrials que generen un flux significatiu de vehicles pesants. Actualment, circulen per aquesta via una mitjana de 2.500 vehicles diaris, un 20% dels quals són pesants.
El DOGC publica l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta variant per tal que administracions, entitats i particulars puguin formular les propostes que considerin adients.
Els estudis analitzen dues opcions de traçat per a la variant de Sant Llorenç d’Hortons, totes dues per l’oest de la població. L’alternativa considerada més òptima és la més separada del nucli urbà, té una longitud de 3,4 quilòmetres i per a la seva construcció s’estima un pressupost de 12 MEUR.

El traçat de la futura variant
La variant estarà formada per dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada i vorals de 0,5 metres. El seu traçat s’inicia al sud del nucli urbà amb una rotonda, a nivell, que connecta amb l’actual BV-2249.
A partir d’aquest enllaç inicial, la variant es dirigeix cap al nord-oest, deixa a l’est el càmping de Cal Ferreguet i finalitza amb una segona rotonda que enllaça novament amb la BV-2249, al terme de Masquefa, prop del límit amb Sant Llorenç d’Hortons.
En el recorregut de la futura variant, cal destacar dos viaductes, de 90 i 85 metres de longitud, per a creuar, respectivament, els torrents de Sant Just i Cal Ferreguet. Així mateix, es preveu la formació d’un pas superior i dos passos d’inferiors per tal de donar continuïtat a diversos camins.