dimecres, 10 de gener del 2007

Prou parcs eòlics a l'Anoia

Comunicat de la Coordinadora d’afectats i afectades
pel parc eòlic de Serra Morena i Salvem l’Anoia

No volem l'ampliació de la subestació de Rubió,
No volem més parcs eòlics a l'Anoia

La Coordinadora d’afectats i afectades pel parc eòlic de Serra Morena i Salvem l’Anoia volen mostrar la seva preocupació davant la recent aprovació de l’ampliació de la subestació transformadora de Rubió. Considerem un gran error i una falta de respecte a tota la gent de la comarca la manera com s’estan fent les coses, amb una total desinformació i ignorant les queixes de veïns i veïnes, associacions i ajuntaments. Amb la nova subestació autoritzada augmenta el potencial eòlic de la zona en 150 MW i s’obre la porta a l’autorització de nous parcs eòlics.
L’allau de projectes eòlics existents convertiran el nord de l’Anoia en una de les zones eòliques més massificades de Catalunya, amb tot el que això comportarà per les persones que hi vivim, pel turisme i pel nostre entorn. L’aprovació de l’ampliació de la subestació és un pas més per complir les previsions fetes per la Generalitat de Catalunya el febrer de 2005, segons les quals l’Alta Anoia produirà 240’9 MW d’energia generada per molins de vent. Aquestes previsions actualment es queden curtes davant el total de projectes en tramitació. Segons els càlculs del consorci EòlicCat, existeixen projectes que sumen un total de 387’5 MW i més de 200 molins d’entre 120-150 metres, gairebé un 50% més del previst inicialment. Els números posen en evidència que no existeix una previsió real i estudiada d’implantació eòlica a la comarca, sinó que simplement es “deixa fer” a les empreses promotores, ignorant l’opinió de les persones que vivim aquí.

Per tot això des de la Coordinadora i Salvem l’Anoia demanem:

1. Que es desestimi el projecte de parc eòlic a Serra Morena i tots aquells projectes que suposin un gran impacte pels veïns i veïnes.
2. Que es paralitzi la tramitació de tots els projectes de parcs eòlics i les seves ampliacions fins que existeixi una previsió clara i estudiada de la implantació de l’energia eòlica a l’Anoia.
3. Que s’obri un procés de diàleg clar i transparent on hi participin totes les parts implicades: administracions, veïns i veïnes, associacions, sector turístic i d’altres. Cal que les persones que vivim al territori participem activament en el debat i disseny d’uns projectes que poden alterar greument la nostra qualitat de vida.
4. Que s’aturi la massificació eòlica a la nostra comarca i es reparteixi equitativament per tot el país. No pot ser que dues o tres comarques suportin tot el pes de les energies renovables.
5. Una major transparència a les institucions, informant sobre tots els projectes de parcs eòlics presentats a la Generalitat de Catalunya, i no només d’aquells que han sortit a informació pública.

Salvem l’Anoia i la Coordinadora d’afectats i afectades pel parc eòlic de Serra Morena
- 10 de gener del 2007 -
· Més informació: · Vila de Copons · Salvem l’Anoia ·