divendres, 19 de gener del 2007

Cinc anys de presó per contaminar

Al propietari de Demimesa

L'Audiència condemna el propietari
de Demimesa per contaminar amb plom


El propietari de l’empresa DEMIMESA, Derivados de Minerales y Metales SA, dedicada al reciclatge de bateries de plom i situada a La Beguda Baixa, del terme municipal de Sant Llorenç d'Hortons, Agustín Prieto, ha estat condemnat per l'Audiència de Barcelona a cinc anys de presó i a una multa de 4.320 euros, per haver contaminat el torrent de Ca l’Almirall, afluent del riu Anoia, amb l'abocament de residus industrials tòxics, sobretot de plom i també d’antimoni, amb l'agreujant de reincidència, ja que el 1992 havia estat condemnat per fets similars.
Entre els anys 1999 i 2003, DEMIMESA va abocar residus industrials tòxics i contaminants, la majoria dels quals consistien en escòries de plom, al seu exterior, a l'aire i sobre terra no pavimentat i descobert. En total, va arribar a dipositar a l'exterior de l’empresa fins a 5.000 tones de residus, que produïen lixiviats i van contaminar el terreny i les aigües superficials. La riera, situada a 128 metres més avall dels residus va quedar greument contaminada pels lixiviats i la Junta de Residus va obrir-li un expedient l'any 2001 per mala gestió dels residus.
La contaminació per metalls pesants com el plom, és altament perillosa ja que no s'elimina ni per l'orina, ni per la excreció o la suor.
A partir d'una determinada concentració del metall pesat en la sang, es produeixen transtorns en l'organisme que són permanents i poden arribar a ser mortals.
El plom és una substància tòxica tant per al medi ambient com per a les persones. La seva absorció provoca desajustaments neurològics.