dissabte, 25 de març de 2006

Impossible utilitzar l’aigua per a beure

Correu d’un lector

Ni per a dutxar-se

He tingut coneixement de vosaltres a través del meu fill, que em comentà la notícia de l'aigua amb THM que apareixia publicada al Diari de Masquefa. Per cert, ell va haver d'anar a urgències per una reacció al·lèrgica a la pell que li afectà tot el cos, després d'haver-se dutxat. Més tard vam comprovar que li apareixia si es dutxava en els moments que més pudor feia l’aigua. Des de que es dutxa amb aigua emmagatzemada en dipòsit no té al·lèrgies, ja que sembla que la proporció de THM o alguna altra substància disminueix (no estem parlant de clor, ja que aquesta olor la coneixem).
A la zona on estem és impossible utilitzar l’aigua per a beure o cuinar. Quan surt calenta i forma vapor fa olor, literalment, a dissolvent pur.
Segons el meu parer, no ha de ser bona ni per a dutxar-se.
Un lector

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Segur que l’ajuntament també dirà que és mentida.

Anònim ha dit...

Soy trabajador de la depuradora de Abrera y el agua sigue todos los protocolos de seguridad pertinentes para el uso sin ningún riesgo. El agua esta controlada.

Anònim ha dit...

http://www.masquefa.org/masquefa/jsp/cat/mostraContingut.jsp?noticia=147
Planta depuradora abrera 937701002
Aquí adjunto documento en la pagina 3 esplican que tras realizar las inspecciones pertinentes las empresas aquatec i aquaplan han determinado que el agua de la depuradora es buena.
http://www.ajuntamentabrera.org/butlletins/Butlleti_gener06.pdf
El agua de abrera da cobertura a Masquefa, Martorell, Sant Esteve...
Contrasta la información.

Anònim ha dit...

LA VERDAD LA PUBLICO EL PAIS ESTE VERANO
http://www.elpais.es/articulo/elpepiautcat/20050824elpcat_4/Tes/

Anònim ha dit...

LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA REALIZA ESTOS CONTROLES Y OBLIGA A SOREA (EMPRESA PRIVADA QUE EN MASQUEFA SE LLAMA ANAIGUA) Y A LA EMPRESA GESTORA DE LA DEPURADORA DE ABRERA QUE SOLO SI EL AGUA HA PASADO ESTOS CONTROLES PUEDA SER DISTRIBUIDA. NO ES POSIBLE SALVO QUE SE DEMUESTRE QUE LOS ANALISIS DEL AGUA AQUI INDICADOS SEAN INCORRECTOS CON LO CUAL HABRÍA QUE DENUNCIAR A LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA POR INCUMPLIR LAS LEYES QUE EL AGUA NOS LLEGUE CONTAMINADA. EL AGUA DE MASQUEFA ES LA MISMA QUE LA DE OTRAS POBLACIONES PUESTO QUE SE DISTRIBUYE DESDE LA MISMA DEPURADORA Y NO HAY NOTICIAS DE NINGUNA DENUNCIA A ANAIGUA DEL BAIX LLOBREGAT NORT.
ESTA INFORMACION SE PUEDE CONTRASTAR ENTRANDO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:http://mediambient.gencat.net/aca/ca//aiguamedi/eines/inici.jsp
CONTROLES REALIZADOS AL AGUA DE MASQUEFA.
Laboratori de l'Agència
L'Agència Catalana de l'Aigua disposa d'un laboratori propi d'anàlisi i control a més de dur a terme el control dels establiments tècnics auxiliars reconeguts.

Les funcions bàsiques del laboratori són:

Realitzar anàlisis físiques, químiques i biològiques de mostres d'aigües superficials, subterrànies i marines, així com de sediments i biota.
Realitzar anàlisis de mostres d'abocaments i d'efluents.
Realitzar anàlisis a petició d'altres administracions, organismes, cossos de l'Estat o d'altres procedències.
Dur a terme les tasques i determinacions analítiques necessàries per al control sistemàtic de la qualitat de les aigües i la caracterització de les afeccions al medi ocasionades pels abocament.
Fer estudis específics referents a diferents aspectes relacionats amb la qualitat del medi hídric, ja sigui directament o bé amb participació externa.
Supervisar i controlar els Establiments Tècnics Auxiliars de l'Agència., i mantenir el seu corresponent Registre.
En l'àmbit de la biologia es treballa en tres camps:

Microbiologia, realitzant els paràmetres microbiològics Coliforms totals, C.fecals, Streptococs fecals, Salmonel·les, Pseudomones, Clostridis, d'acord amb les normatives vigents.
Toxicologia, determinació de la toxicitat mitjançant les bacteris bioluminiscens, Vibrio fischeri, de les mostres d'aigua.
Limnologia, realització de diferents paràmetres com: color, clor, clorofil·les i estudis de la flora i fauna del riu ( macroinvertebrats ) amb l'aplicació de diferents índexs de qualitat biològica (BMWPC, IBD).
En l'àmbit de la química inorgànica es treballa en:

Determinació d'Anions i Cations: Aquestes determinacions es realitzen amb un titulador automàtic, un analitzador de flux segmentat i l'ICP.
Determinació de Metalls: Per aquestes determinacions es disposa d'un ICP i de 2 absorcions atòmiques i d'una fluorescència atòmica.
Altres determinacions: pH, Conductivitat, Matèria orgànica (DQO, DBO, Oxidabiliitat, TOC), Olis i Greixos, AOX, Fluorurs, Cianurs, ...
En l'àmbit de la química orgànica es treballa en:

La determinació de microcontaminants orgànics, detecció i quantificació de compostos volàtils i semivolàtils mitjançant cromatografia de gasos, d'acord al que estableix la legislació.
Estudis qualitatius de identificació i seguiment d'afeccions al medi.
Anàlisi de nous contaminants d'interès per part de l'Agència Catalana d'Aigua.
El laboratori disposa d'un Sistema d'Assegurament de la Qualitat d'acord amb els criteris i les especificacions de les normes europees ISO 9001:2000 i EN ISO 17025.
Centre de telecontrol
El Centre de Telecontrol (CTC) és l'eina de l'Agència que reb i gestiona, de manera centralitzada, les dades de les xarxes automàtiques de control: mesures de sensors, alarmes associades a aquestes mesures, senyals d'avaria a les infraestructures de camp, etc.

Les xarxes automàtiques de control permeten disposar d'informació tant de la qualitat com de la quantitat d'aigua a temps real.

En aquest sentit, pel que fa a la qualitat es mesuren alguns paràmetres fisicoquímics bàsics de l'aigua dels rius com ara pH, temperatura, conductivitat, oxigen dissolt i terbolesa, a més d'altres més específics com ara amoni, fosfats, crom, mercuri, etc. Pel que fa a la quantitat, les mesures són, bàsicament, nivells d'aigua a embassaments, rius i canals, cabals, pluges i posicions de comportes.

Actualment, des del Centre de Telecontrol de l'Agència es supervisen més de 200 estacions automàtiques de control distribuïdes per tot Catalunya.

Així, el CTC i, per tant, les xarxes automàtiques de control que li donen sentit, esdevenen una eina necessària per abordar correctament alguns aspectes concrets de la gestió de l'aigua:

Seguiment i gestió d'avingudes.
Coneixement de la quantitat dels recursos hídrics.
Seguiment i gestió de situacions de sequera.
Seguiment i gestió d'episodis de contaminació.
Coneixement de la qualitat de l'aigua en el medi.

Anònim ha dit...

Avui a Catalunya Ràdio han parlat i explicat d’altres pobles que la gent també té al·lèrgies quan es dutxa.
Si l’aigua es tant bona com diuen en aquests comentaris no entenc com és que passa això. Alguna cosa no gaire bona deu tenir aquesta aigua.