divendres, 5 d’agost del 2005

Subvenció a l'Ajuntament de Masquefa per la redacció de planejament urbanístic

·
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la segona convocatòria d'ajuts per a cofinançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal, programes d'actuació urbanística municipal i plans urbanístics derivats d'iniciativa pública, amb l'objectiu d'ajudar els municipis a actualitzar els seus planejaments urbanístics i a adaptar-los a l'actual normativa urbanística, destinarà a l'Ajuntament de Masquefa una subvenció de 49.763,80 euros.
·