dimarts, 23 d’agost del 2005

El DURSI adjudica 8.500,00 € a Masquefa

Adjudicats 1 milió d'euros per a evitar la fractura digital.

El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), ha adjudicat gairebé un milió d'euros per a finançar projectes de formació en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La dotació dels ajuts s'ha ampliat en 250.000 euros respecte dels 750.000 euros de l'import inicial, vist l'èxit que ha tingut la convocatòria. En total s'han adjudicat ajuts a 151 projectes presentats per ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i entitats sense ànim de lucre. L'import màxim dels ajuts rebuts per a cadascun dels projectes és de 10.000 euros. La temàtica dels projectes presentats es basa sobretot en la formació generalitzada en TIC, però també en l'ús de programari lliure, en facilitar l'accés a les TIC per part de la gent gran, dones i col·lectius amb discapacitats, entre altres. Un dels objectius que s'ha fixat amb aquests ajuts la STSI és lluitar contra la fractura digital. Aquest perill d'exclusió és especialment greu en determinats col·lectius, com ara dones, joves, aturats, gent gran, persones amb formació acadèmica insuficient, immigrants o discapacitats.

D’aquest milió d'euros : 8.500,00 € han estat adjudicats a l’ Ajuntament de Masquefa pel desenvolupament del projecte “Les noves tecnologies, un dret per a tothom”.
·