dilluns, 1 d’agost del 2005

Masquefa recicla molt poc

·

Masquefa és un dels pobles que menys recicla els seus residus municipals.

I això que podria i hauria de ser el municipi amb la millor recollida i gestió de residus i seria just que ho fessin de franc.

El 2004 a Masquefa es van recollir, en tones: Matèria orgànica: 0. Vidre:
47,3. Paper i cartró: 45. Envasos: 14. Piles: 0,25. Medicaments: 0,32. Total Recollida Selectiva: 106,87. % RS/RM: 2,57. Total Fracció resta: 4045,80. % Fracció resta/RM: 97,43. Total RM: 4152,67. Kg. Habitant/dia: 1,70.

Segons les dades estadístiques de generació i gestió de residus municipals a Catalunya de l'any 2004
de l'Agència de Residus de Catalunya, Catalunya millora la recollida selectiva d'escombraries i el seu aprofitament l'any 2004. La recollida selectiva ha augmentat un 19%, cosa que ha permès reaprofitar 924.000 tones de materials recuperats de les deixalles.

Els ciutadans de Catalunya van generar l’any 2004 més de 4 milions de tones d’escombraries: 1,67 kg per habitant i dia. La recollida selectiva ha augmentat un 19% en relació amb l’any anterior, de manera que ara el 25,6% de les escombraries es recullen selectivament a Catalunya. D’entre els municipis que més i millor recullen selectivament, destaquen Folgueroles i la Selva del Camp (menys de 5.000 habitants), Tona i Tiana (menys de 10.000 habitants), Vilassar de Mar i la Seu d’Urgell (menys de 50.000 habitants), i Vilanova i la Geltrú i Reus (més de 50.000 habitants).

Entre els municipis amb millors resultats en recollida selectiva (el 95% del que s’ha recaptat el primer any d’aplicació del Cànon de disposició de residus), es repartiran més de 30 milions d’euros. D’aquesta manera, els municipis que han desplegat la recollida selectiva de matèria orgànica, i que fan bé aquesta recollida, tenen un benefici doble: Envien menys tones de residus als dipòsits controlats i, per tant, paguen menys en concepte de Cànon. Reben més diners en concepte de retorn del Cànon.

La comarca de l'Anoia només va reciclar un 13% dels seus residus municipals l'any passat. La recollida selectiva, inclou, orgànica, vidre, paper i cartró, envasos. Els veïns de Piera i Masquefa són els que menys reciclen els seus residus.
·