diumenge, 20 de novembre de 2005

Un nou Pla pel centre de Masquefa

Un nou Pla urbanístic pel centre urbà

L’Ajuntament fa una nova normativa pel nucli antic de Masquefa

El passat 10 de novembre l’Ajuntament de Masquefa va fer la presentació de la nova proposta de “Pla Especial del Centre Urbà de Masquefa”.
El Pla dota d’uns nous mecanismes urbanístics en la regulació parcel·laria i de les edificacions que formen el conjunt d’illes al voltant de l’eix viari antic de Masquefa i de la Beguda Alta.
Aquesta nova planificació i nova normativa afecta i regula considerablement els aspectes urbanístics, les alineacions i volumetria, els elements arquitectònics i de la construcció, els estètics, les activitats permeses, incorpora mesures mediambientals, etc.
Amb aquest Pla, l’Ajuntament introdueix importants mesures reguladores que poden condicionar, d’una manera o altre, l’ús futur de tota aquesta zona. Per això, creiem que tots els veïns del nucli antic de Masquefa haurien d’anar a l’Ajuntament a demanar informació ben detallada sobre aquest pla i si algú creu que les mesures l’afecten amb despropòsit o no són prou encertades, presentar-hi al·legacions. El terme per presentar-les és fins el 29 de novembre del 2005.
I l’Ajuntament potser hauria d’actuar donant una informació més directa i personalitzada, sobretot als veïns d’aquest nuclis, comunicant-ho directament i explicant bé i de manera clara i entenedora tota la nova normativa i planificació i allargant el període d’exposició pública i de presentació al·legacions.
·
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Masquefa
Horari d'atenció: Hores concertades.
Arquitecte: Joan Boada i Ferrarons (Dimarts de 10 a 13h. visita concertada)
Aparellador: Enric Garriga i Martínez (Dilluns i Dimecres 11:30 a 13h.)
Aparellador: Josep Ramon Mosteiro i Arias (Dilluns i Dimecres 11:30 a 13h.
Tel. 93 772 50 30