dimarts, 22 de novembre de 2005

Més control del soroll de vehicles

L’Ajuntament disposa d’un nou equip

Masquefa podrà controlar millor el soroll dels vehicles

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha lliurat avui dimarts 22 de novembre a l’Ajuntament de Masquefa, en una jornada de treball, un equip de control de soroll a vehicles de motor, especialment ciclomotors i motocicletes, el qual consta de sonòmetre, tacòmetre, calibrador, escaire, trípode i tots els elements necessaris per tal de poder fer els controls. Aquest equip s’ha rebut de forma compartida amb Sant Llorenç d'Hortons i també n’han rebut 5 municipis més.
El control del soroll de vehicles correspon als ajuntaments. És per això que la Diputació de Barcelona ha signat un conveni amb cadascun dels ajuntaments que són objecte de la cessió del material, a través del qual es regulen els pactes i les condicions d'aquesta cessió, que bàsicament consisteixen en tenir una voluntat clara per part dels ajuntaments de fer front al problema del soroll dels vehicles i d'una manera especial de ciclomotors i motocicletes.
El lliurament va acompanyat d'una formació pràctica tant de la metodologia, procediment i els límits a aplicar. Al llarg de les jornades de treball, policies i tècnics municipals assistiran a la sessió de formació.
Està previst que aquest programa del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona tingui continuïtat amb noves cessions de cara l'any vinent.