dimarts, 15 de novembre de 2005

La censura de l’Ajuntament d’Alboraia

Contra la defensa de l’Horta

L'Ajuntament d'Alboraia arrenca un mural en defensa de l’Horta

En el terme d'Alboraia, a prop de l'horta de Vera, on hi ha projectat un Pla d'Actuació Integral (PAI), fa pocs dies s’hi va penjar un mural en defensa de l’Horta i contra l’especulació urbanística.
Aquest mural ha durat només dos dies, el dijous 3 de novembre dos funcionaris de l'Ajuntament d'Alboraia, un d'ells ben entratjat, com si fossin treballadors de la nova inquisició, van arrencar el mural.
Quines feines més tristes i ingrates que han de fer aquests dos homes.
És molt sorprenen i llastimós que les administracions públiques i els partits polítics encara exerceixin aquesta mena de censura i aquests atacs con- tra la llibertat d'expressió, d’opi- nió i d’informació.


En les fotografies podem veure a les dues persones mentre arrenquen el mural i el cotxe amb el qual hi arribaren· D’Alboraia