dimarts, 15 de novembre de 2005

La Unió Europea alerta i preocupada

Per l’urbanisme valencià i de l'Horta

L'Eurocambra demana al Govern valencià que constitueixi una comissió per indemnitzar les víctimes de la LRAU

L’informe preliminar elaborat pel Parlament Europeu sobre les al·legacions d'abusos urbanístics en la Comunitat Valenciana demana al Govern regional que constitueixi una comissió per indemnitzar les víctimes de la Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), i reclama que la norma que la substitueixi respecti els drets dels propietaris i els principis mediambientals i de desenvolupament sostenible que promou la Unió Europea.
El text conclou que els propietaris han resultat "danyats" pels processos d'urbanització promoguts a l'empara de la LRAU, sobretot pels "mètodes lleonins d'expropiació, amb valoracions extremadament baixes per a una revenda posterior a un preu de mercat elevat, i sota condicions d'informació que no permeten als interessats reaccionar, la qual cosa crea un perjudici material i moral en molts casos".
Així mateix, considera que existeixen "sospites" sobre el sistema de contractació pública previst en la LRAU, que no seria conforme a la legislació comunitària, i "fins i tot s'esmenten sospites de corrupció". "Nombrosos plans d'urbanització semblen tenir un impacte desastrós sobre el medi ambient i l'ecologia de nombroses zones costaneres i, més en particular, sobre les condicions futures de subministrament d'aigua, una qüestió que preocupa l'UE", destaca l'informe.
Així mateix, l'informe reclama que es constitueixi "sota la responsabilitat del Govern regional" una comissió "ad hoc" per a indemnitzar als ciutadans "que han sofert de forma evident l'aplicació abusiva de la llei precedent", i exigeix que es mantingui informat al Parlament de l'evolució d'aquest procés d'examen i d'indemnització mitjançant comu- nicacions periòdiques enviades a la Comissió de peticions.

· Extracte de l’article publicat a Per l’Horta