diumenge, 29 d’octubre de 2006

El que diuen de la pudor de l’abocador

Un problema per resoldre

Medi Ambient diu que s'ha establert un sistema d'inspecció olfactiva de l'entorn de l'abocador
Però la fortor encara és insuportable

En l’article “L’abocador ens mata de pudor” publicat el 28 d’agost del 2006, vam posar un vincle per enviar correus explicant això de les pudors a diversos ens i institucions. Les adreces a les quals s’enviaven els correus eren la del Síndic de Greuges, a Presidència de la
Generalitat, al President del Parlament de Catalunya, al Conseller de Medi Ambient de la Generalitat, al President Zapatero, al Regidor de Medi ambient de l’Ajuntament de Masquefa i a diverses organitzacions de les que certifiquen o estableixen els índexs de bones practiques ambientals o de responsabilitat social corporativa a l’empresa propietària de l’abocador Cespa-Ferrovial.
De tots els que van rebre aquests correus, alguns han contestat i no sempre ho han fet a tothom que hi va escriure, alguns lectors de Diari de Masquefa ens han fet arribar algunes d’aquestes contestes.

La primera va ser de “FTSE” una de les organitzacions que estableixen els índexs de bones pràctiques. Deien que els escrivissin en anglès:
De: Info@ftse.com:
Dear, Thank you for your e-mail. Please can you send your email in English so we can send it to the relevant department. If you require further information please contact us. Regards. Kenneth Sebuganda - Client Services, FTSE Group - London + 44 (0) 20 7866 1810 - Hong Kong + 852 2230 5800 - New York: (Domestic) + 1 888 747 FTSE (3873) - (International): +1 212 641 6166.

La segona contesta va ser la dels Síndic de Greuges:
De: SAP sap@sindic.org:
Benvolguts senyors, En data de 28 d'agost de 2006 hem rebut els correus electrònics en els quals ens transmeteu informació sobre els perjudicis que us provoca la ubicació de l'abocador d'escombraries a Can Mata, al municipi dels Hostalets de Pierola. Com sabeu, el Síndic de Greuges és una institució que té per missió vetllar per la defensa dels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans davant de possibles vulneracions comeses per les administracions públiques catalanes. Tanmateix, el Síndic no pot substituir les administracions en les seves funcions. Per això, us recomanem que adreceu un escrit davant de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat exposant els fets que motiven el vostre greuge i sol·licitant expressament una solució, assegurant-vos de guardar una còpia segellada en el vostre poder. D'aquesta manera, donareu l'oportunitat a l'administració per a corregir el problema per ella mateixa. L'adreça del Departament de Medi Ambient i Habitatge és la següent: Avinguda Diagonal, 523-525 - 08029 Barcelona (Barcelonès) - Tel. 93 444 50 00 - Fax: 93 419 75 47. En cas que en un termini de temps prudencial no hàgiu obtingut cap resposta a l'escrit, o que aquesta resposta no sigui prou clara o sigui insuficient, podreu demanar la intervenció del Síndic. Cordialment. Servei d'atenció a les persones. Síndic de Greuges de Catalunya.

La tercera contestació ha estat, al cap de bastant de temps, la del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat:
De: Bústia Conseller Baltasar consellerbaltasar@gencat.net:
Benvolgut senyor, En resposta al correu que vau fer arribar al conseller Baltasar sobre les queixes d'episodis d'olors de l'abocador d'Els Hostalets de Pierola, em plau informar-vos que des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l'Agència de Residus de Catalunya, s'ha establert un sistema d'inspecció olfactiva de l'entorn de l'abocador amb l'objectiu de monitoritzar al màxim les possibles incidències. Aquest sistema ens permetrà avaluar la validesa dels sistemes actualment implantats i l'adopció, si escau, de noves mesures d'atenuació i/o supressió de les olors que es puguin produir. Aquest abocador disposa actualment d'un Pla de Vigilància Ambiental, establert amb l'objectiu de fer un seguiment exhaustiu de les instal·lacions i la seva gestió. A més, l'Agència de Residus de Catalunya realitza un ampli dispositiu d'inspecció i control amb l'objectiu de supervisar l'adequació de la instal·lació als condicionants de l'autorització ambiental, d'acord amb la normativa. Així mateix, us comunico que el gener de 1998 es va constituir una Comissió de Seguiment formada per representants dels ajuntaments dels Hostalets de Pierola, Esparreguera i Masquefa, així com per representants veïnals d'aquests municipis. Som conscients que les instal·lacions de residus tenen un seguit d'efectes ambientals que s'han d'atenuar i controlar, entre ells els episodis d'olors, i és objectiu del Departament vetllar al màxim per tal que aquestes situacions siguin mínimes. És per aquest motiu, que hem desplegat les actuacions anteriorment esmentades. Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. Cordialment. Joan Serra Barceló. Cap del Gabinet del Conseller. Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Els altres receptors dels correus, Presidència de la Generalitat, el President del Parlament de Catalunya, el President Zapatero, i les altres organitzacions de les que certifiquen o estableixen els índexs les bones practiques ambientals o de responsabilitat social corporativa, no han enviat cap mena de contesta. Ni l’Ajuntament de Masquefa ni el seu Regidor de Medi ambient tampoc han contestat.
Alguns lectors de Diari de Masquefa ens han fet saber que també van enviar aquest correu a Cespa-Ferrovial, però que no han contestat res de res.

D’altra banda, als comentaris deixats a l’article n’hi ha un de Josep Cid de l’empresa Socioenginyeria, SL que diu això:
Malauradament l'empresa explotadora d'aquest abocador no es preocupa gaire per les molèsties socials derivades de les males olors. A Terrassa, la planta de compostatge que també porten mai ha entrat en funcionament (dos anys de retard). Fa poc m'he assabentat que entre tots pagarem 1,5 M euros addicionals per culpa de les "collonèssimes" (o sigui pudors segons un dels responsables d'aquesta empresa). Una possibilitat de fer-hi front es enregistrant els episodis de pudors de forma sistemàtica i obtenint indicadors objectius de la molèstia . A Manresa està funcionant. Una altra possibilitat és mesurar amb un olfactòmetre de camp els nivells de pudor a casa vostra i comparar-los amb els nivells recomanats per les lleis i normatives internacionals. Extraoficialment la Gene ja l'està emprant. Podeu consultar per a més informació la pàgina www.socioeng.com . Quedem a la vostra disposició per qualsevol pregunta/dubte. Josep Cid. Socioenginyeria, SL - socioenginyeria@telefonica.net
- info@socioeng.com - www.socioeng.com

Del Departament de Medi Ambient i Habitatge ens venen a dir que ja estant fent coses per controlar-ho, però la realitat és que la fortor encara és insuportable, l’abocador dels Hostalets de Pierola encara ens ofega i mata de pudor.

Ja que les administracions no ens acaben de resoldre el problema, potser seria interessant que l’Ajuntament o la Coordinadora o algú o altre es posés en contacte amb l’empresa Socioenginyeria, SL per veure si poden ajudar amb alguna cosa. Valdria la pena.

4 comentaris:

OEV ha dit...

Por lo menos tenemos algunas contestaciones, ya es algo.
Empecemos con la de FTSE, se le puede enviar en Ingles o se necesita ayuda, en este caso indicar el texto que se quiere enviar y lo traduciremos gustosos
A la respuest de Gencat, sólo le resta un detalle para ser creible, donde publican los valores en Internet, para que los ciudadanos podamos contratar si se está haciendo bien o es una farsa como casi todo. Por cierto supongo que los valores también incluirán la zona donde se ha tomado, por que si no estamos en las mismas con decir que el valor es de otro sitio ya no puede ser contrastado.
La respuesta del Sindic nos abre una vía para el futuro, sólo en el caso de que de verdad estén para proteger a los ciudadanos tal y como ellos dicen. Ya lo veremos.
Es una lástima que la gente esté tan poco concienciada en este tema, nos va a salir muy caro en el futuro la contaminación que genera este vertedero.

Anònim ha dit...

L’Ajuntament pot anar fent campanyes i reglaments de participació ciutadana si no contesten gairebé mai a ningú que els digui o pregunti alguna cosa

Anònim ha dit...

Aquests dies, de l’abocador ens continua arribant molta pudor.

Anònim ha dit...

Ilusos. Somos unos ilusos. El que crea que puede argumentar en defensa de su bienestar y su salud mediante leyes, constituciones, inviolabilidades del domicilio y cosas así está equivocado. La administración no hará nada para defendernos. Se trata de dinero. Si no somos capaces de tocarles el bolsillo a esos pestilentes empresarios dificultando su producción recurriendo a métodos más contundentes, solo nos quedan dos opciones: o marcharnos o tragar mierda.