dilluns, 30 de gener de 2006

Pel 2008 l’Ecoparc de Can Mata

Els Hostalets de Pierola cobrarà 7 milions €

Signat l’acord per l’Ecoparc de Can Mata

Avui dilluns dia 30 de gener, el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, Josep Cuervo, president de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient i Pere Barbado, alcalde dels Hostalets de Pierola, han signat l’acord de col·laboració per a la instal·lació del quart Ecoparc de Catalunya, a l’abocador de residus de Can Mata als Hostalets de Pierola.

Aquesta planta de residus tindrà una capacitat de tractament de 300.000 tones anuals de residus procedent de municipis metropolitans i de les comarques de l’Anoia i del Baix Llobregat i començarà a funcionar a principis del 2008.
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Medi Ambient i Habitatge, finançarà la construcció de la planta, que té un cost estimat de 71,3 milions €.
L’acord preveu la constitució d’un consorci promotor de la construcció i l’explotació de l’Ecoparc4, que estarà format per l’ARC, l’EMMA, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l’Anoia.
Dos representants d’aquest consorci s’incorporaran en l’actual comissió de seguiment de l’abocador de Can Mata.
El conveni estableix que tant l’ARC com l’EMMA es comprometen a promoure que en la contractació del personal que ha de formar la plantilla de l’Ecoparc s’estableixi un ordre de preferència: els Hostalets de Pierola, Esparreguera, Masquefa i Piera, així com treballadors del dipòsit controlat del Garraf, que acabarà la seva activitat el 31 de desembre d’enguany en compliment del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals.
A més, ambdues institucions pagaran a l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 7 milions € (1.165 milions de pessetes) destinats al Pla d’equipaments i d’infrastructures municipals dels Hostalets de Pierola.

Joan P. S.
· El Pierolapithecus Catalaunicus era de Masquefa
· 700.000 tones més de porqueria a l’any
· Encara més pudor a Masquefa