dimarts, 18 de desembre del 2007

Un parc solar al terme de Masquefa

ATLL instal·larà un parc solar al dipòsit de Masquefa

Aigües Ter-Llobregat instal·larà un parc d’energia solar al dipòsit d’aigua que té a Masquefa, a la Beguda. El pressupost d’aquesta instal·lació d’energia fotovoltaica al dipòsit de Masquefa és de 1.710.000 euros. La mateixa empresa té previst estudiar la possibilitat d’instal·lar plantes d'energia eòlica als seus dipòsits de Piera i d'Avinyonet del Penedès.
Aquestes actuacions formen part d’un Pla de sostenibilitat per aplicar els propers quatre anys per gestionar millor els seus recursos i reduir les emissions, amb una inversió de més de 100 milions d'euros. D’aquesta manera, Aigües Ter-Llobregat, deixarà d'emetre un 66% de CO2 a l'atmosfera, estalviarà 18.000 tones de CO2 l'any 2012 i aportarà prop del 15% d'energia fotovoltaica al Pla d'energia de la Generalitat l'any 2012.
Aigües Ter-Llobregat (ATLL), empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, té la missió expressa de gestionar, de manera conjunta i coordinada, l'aportació d'aigua potable a les poblacions del seu àmbit territorial. El Pla de sostenibilitat que ara aplicarà posa l'accent en l'estalvi de recursos, la minimització de residus i emissions i la generació d'energies renovables. Aquesta generació, mitjançant plaques fotovoltaiques, generadors eòlics, microturbines hidroelèctriques i biomassa produirà prop de 41 MW hora. En total, la reducció de CO2 serà de 18.000 tones, i l'estalvi de combustibles fòssils de 3.600 tep (tones equivalents de petroli).
Pel que fa a la producció de les diferents energies renovables, la més destacada serà l'energia solar, amb la instal·lació de parcs solars en terrenys de l'empresa. L'any 2012, aquestes instal·lacions produiran 21 MW hora, el 14,7% del que preveu el Pla d'energia de la Generalitat per al període 2006-2015. Els parcs solars s’instal·laran a les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP) del Ter (la Roca del Vallès, Cardedeu i Llinars) i del Llobregat (Abrera), i als dipòsits de la Trinitat (Barcelona), Masquefa, Granollers, C-250 (Sant Quirze del Vallès), Costa (Sant Pere de Ribes) i Garraf (Olèrdola).
La producció d'energia fotovoltaica suposarà un estalvi del 35% del C02 que s'emet actualment. Produirà uns ingressos anuals de 9 milions d'euros, que suposen el 45% dels costos d'energia elèctrica de la dessalinitzadora i de la planta d'electrodiàlisi reversible del Llobregat.
L'energia solar tèrmica s'implantarà per proporcionar refrigeració i calefacció a les oficines de les ETAP del Ter i del Llobregat, i les de la Fontsanta i de la dessalinitzadora. Pel que fa a l'energia eòlica, els estudis fets mostren que la zona de l'Alt Penedès és on hi ha més presència de vent. En aquesta zona, ATLL té els dipòsits d'Avinyonet del Penedès i de Piera.