dimarts, 11 d’abril del 2006

Es convoca el 26è Premi Enric Valor

De Narrativa Juvenil

Convocatòria del 26è
Premi de Narrativa
Juvenil Enric Valor

L'Ajuntament de Picanya i Edicions del Bullent convoquen, com cada any, el Premi Enric Valor de narrativa juvenil. Per a tothom qui li pugui interessar i s’hi vulgui presentar, en publiquem les seves bases.

Bases del Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor 2006

1. Els originals que opten al Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor han de ser inèdits i escrits en català, adreçats a lectors joves majors de 12 anys. Es presentaran mecanografiats a doble espai i per una sola cara i hauran de tenir una extensió entre els 80 i els 150 fulls Din-A4.
2. Les obres hauran de ser presentades per quintuplicat i, en un sobre a banda, s’hi farà constar el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor/a. Si aquesta persona desitja que l’obra siga feta pública amb pseudònim, haurà d’indicar-ho.
3. La presentació d’una obra comporta que l’autor no en té compromesos els drets d’edició.
4. Les obres aspirants hauran de trametre’s certificades abans del 31 d’octubre de 2006 a EDICIONS DEL BULLENT, carrer de la Taronja 16, 46210, Picanya (l’Horta Sud). Telefoneu al 961 590 883 o per e-mail a info@bullent.net .
5. L’import del premi és de 4.510 euros en concepte d’acompte de drets d’autor, després de la signatura prèvia del contracte d’edició corresponent, a més d’un esplèndid gravat de Rafael Armengol.
6. Formaran el jurat Sabina Asencio, Marc Candela, Josep-Joan Miralles, Eduard Ramírez i Núria Sendra.
7. El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.
8. EDICIONS DEL BULLENT tindrà una opció preferent, durant el termini d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades.
9. L’adjudicació del premi es farà el dia 16 de desembre de 2006.
10. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.
Darrers guanyadors:
Matinada de llops, de Josep-Joan Miralles
Ferum de silenci, de Pep Castellano
L'habitació de la Bàrbara, de Montserrat Galícia