dijous, 28 de febrer de 2008

Manifestació pel dret a l'habitatge

El dissabte 1 de març del 2008

V de Vivenda crida a la mobilització
del pròxim 1 de Març pel dret a l'habitatge

Barcelona: Plaça de Catalunya: a las 17:00 h.
Tarragona: Estàtua dels despullats (Rambla Nova): a las 18:00 h.
Alacant: Plaça de Bous: a las 17:00 h.
Castelló de la Plana: Plaça Sant Agustí: a las 17:00 h.
Elx: Plaça Baix: a las 17:00 h.
Eivissa: Passeig Vara de Rei: a las 17:00 h.
Mallorca: Plaça Major: a las 17:00 h.
Maó, Menorca: Plaça de la Constitució: a las 17:00 h.
Oriola: Plaça del Carme: a las 17:00 h.
València: Plaça de Sant Agustí: a las 17:00 h.

Comunicat de la trobada estatal d'assemblees per l'habitage:
Després de gairebé dos anys de lluita per fer efectiu el dret a l'habitatge constatem que vivim un canvi d'etapa que realment és un canvi d'estafa: de l'engany de que els pisos mai baixen i de considerar l'habitatge un bé d'inversió eternament rendible, ara passem a l'engany electoralista perpetrat pels partits polítics que, al·ludint ara al dret a l'habitatge, no fan més que ajudar amb finançament públic als beneficiaris del boom immobiliari quan han estat els responsables del problema.
Exemples d'aquest engany massiu són “mesures” com el dir renda bàsica d'emancipació a les ajudes de 210 euros, o com l'anomenar habitatge públic tant a estocs sobrants que no pot vendre el sector privat com a promocions futures que no es destinaran a lloguer social sinó a engreixar el lliure mercat.
Per això tornem a convocar a la ciutadania el 1 de Març, just enmig de la desvergonyida subhasta de promeses electorals. Aquest dia traurem de nou al carrer les nostres reivindicacions.
Cadascuna de les assemblees treballa de forma autònoma en el seu propi entorn local. A més, en aquesta primera trobada estatal hem comprovat que compartim una sèrie de propostes amb les quals combatre l'especulació i l'urbanisme salvatge:
1. Moratòria en l'execució de plans urbanístics mentre aquests no siguin guiats per l'interès general, concretat aquest en una efectiva participació de la ciutadania.
2. Transparència en les dades relatives al dret d'accés a l'habitatge: cens de pisos buits, cens únic de sol·licitants d'habitatge, cens de propietaris del sòl.
3. Inversió del procés de depredació de l'espai mediambiental i del teixit social dels espais urbans.
4. Creació d'un ampli parc d'habitatge públic en lloguer social capaç de respondre a la demanda real de la població exclosa pel mercat. Per a això, es donarà prioritat a l'ús dels pisos buits sobre el de nova construcció.
5. Despenalització de la reutilització d'espais en desús.
6. Assumpció per part de les empreses financeres de la seva responsabilitat en l'elevat i insostenible endeutament de les famílies.
7. Mesures fiscals que penalitzin efectivament l'especulació immobiliària.
El 1 de Març demostrarem que no ens deixem enganyar.
S'ha acabat el temps de les estafes.
Per un habitatge digne.