diumenge, 31 de juliol del 2005

El tren a l’any 1900

·

Tal com es pot veure en aquest avís, el juliol de l’any 1900 el tren passava tres vegades al dia de Igualada-Masquefa-Martorell i tres vegades de Martorell-Masquefa-Igualada. A Martorell, aquests trens, enllaçaven amb els que anaven i venien de Barcelona.
·
·